Chính Sách Giao Hàng

THÔNG BÁO

(Chính sách giao hàng và thời gian đáp ứng đơn hàng của Mộc Phát)

 

1.     Chính sách giao hàng các sản phẩm ván phủ, ván trơn, Laminate, Acrylic, chỉ PVC.

 

Mộc Phát có hỗ trợ hoạt động giao hàng trong phạm vi dưới 100km tính từ Nhà máy tại Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình

 

Dương. Chính sách hỗ trợ hoặc mức phí vận chuyển được tính như sau:

 

 

STT

PHÍ VẬN CHUYỂN

X: giá trị đơn hàng, Y: quãng đường

MỨC TÍNH

(Chưa gồm VAT)

Không tính phí

Có tính phí

 

 

X < 15 triệu và Y ≤ 10 km

300.000 đồng/chuyến

 

a)  X> 15 triệu, Y< 30 Km

X < 15 triệu và Y < 30 km

500.000 đồng/chuyến

 

b)  X> 50 triệu, Y< 50 Km

X <15 triệu và Y> 30 km

500.000đ + 25.000đ/1 km vượt

 

 

X> 15triệu, Y> 30 Km

25.000đ/ 1km vượt trên 30km

 

 

X> 50 triệu, Y> 50 Km

25.000đ/1km vượt trên 50km

 

Trong các trường hợp ngoại lệ khác vui lòng thông tin với Chuyên viên kinh doanh của chúng tôi để được hỗ trợ

 

thêm.

 

2.     Thời gian đáp ứng đơn hàng:

 

  Nếu sản phẩm có sẵn tồn kho thời gian giao hàng được thực hiện trong vòng từ 1 đến 2 ngày làm việc;

 

ü  Nếu sản phẩm cần sản xuất: thời gian giao hàng từ 03 đến 05 ngày làm việc;

 

ü  Các sản phẩm MOC PHAT PLUS thời gian đáp ứng là từ 03 đến 07 ngày làm việc.

 

ü  Sản phẩm ván phủ Acrylic, Laminate trên ván Melamine 01 mặt thời gian đáp ứng là từ 05 đến 10 ngày làm việc;

 

ü  Với các đơn hàng có số lượng lớn sẽ đáp ứng theo tiến độ của dự án và yêu cầu của khách hàng theo thông tin

     

     thương lượng khi đặt hàng;

 

* Bản tiêu chuẩn chất lượng ngoại quan ván phủ melamine:

 

message message