Phương Pháp Thử Nghiệm Độ Bền Bề Mặt Phủ Melamine

08-06-2024

Các phương pháp thử nghiệm:

Mộc Phát testLAB I 01. Test Chống Cháy Với Thuốc Lá

Mộc Phát testLAB l 02. Test Ở Nhiệt Độ Âm

Mộc Phát testLAB l 03. Test Áp Nhiệt Với Nhiệt Độ 180ᵒC

Mộc Phát testLAB l 04. Test Trong Nước Sôi 100ᵒC

Mộc Phát testLAB l 05. Test Chỉ Số Mài Mòn

Mộc Phát testLAB l 06. Test Trực Tiếp Hơi Nước Sôi 100ᵒC

Mộc Phát testLAB l 07. Test Chống Bám Bẩn

 

message message