Chứng Nhận FSC của Mộc Phát

23-10-2023

FSC là gì?

 

FSC là giải pháp quản lý rừng có trách nhiệm đáng tin cậy nhất trên thế giới.

Hội đồng Quản lý Rừng (FSC) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, toàn cầu, chuyên cung cấp công việc quản lý rừng

trên thế giới phù hợp với môi trường, có lợi cho xã hội và mang lại hiệu quả kinh tế.

FSC là chương trình chứng nhận trồng rừng được công nhận và đáng tin cậy nhất trên thế giới để bảo vệ rừng trên thế giới. 

 

 

Vì sao Mộc Phát cần chứng minh FSC để hỗ trợ các nhà sản xuất nội thất trong nước và xuất khẩu?

 

Nghiên cứu mới từ FSC và Globe ResearchScan – Thông tin chi tiết về nghiên cứu người tiêu dùng toàn cầu 2021, tiết lộ rằng

người tiêu dùng muốn đưa ra quyết định mua tập trung vào tính bền vững và các nhãn chứng minh đáng tin cậy của Thứ ba đóng

vai trò ngày càng quan trọng trong đó. nghiên cứu được GlobeScan thực hiện nghiên cứu và khảo sát 12.000 người ở 15 quốc gia

bao gồm Canada, Chile, Colombia, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Ý, Mexico, Ba Lan, Nam Phi, Hàn Quốc, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ ,

Anh và Mỹ. Xem một số phát hiện dưới đây: Càng ngày công việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu (phát

triển bền vững) trở thành một tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm ở các nước trên thế giới. 

 

Bản thân người tiêu dùng cũng có ý thức trách nhiệm bảo đảm về tự nhiên rừng và ưu tiên sử dụng các sản phẩm có chứng nhận

FSC trong dự án & công trình. 

 

• 56% người tiêu dùng toàn cầu đã nhìn thấy logo FSC 

 

 

• 55% người tiêu dùng toàn cầu hiểu nhãn FSC là gì 

 

 

 

• 54% người tiêu dùng toàn cầu tin tưởng FSC bảo vệ Logo FSC có trên các sản phẩm của Mộc Phát 

 

 

 

Các Logo F.S.C có trên các sản phẩm của Mộc Phát

   

 

Tem nhãn trên kiện hàng:

 

ID: FSC-C196106

 

Link Để Kiểm Tra FSC:

Người dùng có thể kiểm tra tính xác thực của chứng chỉ FSC đã nhận bằng cách truy cập vào liên kết sau:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2U3NGMyNWEtZTAxNS00MzVhLWExNm

MtOThhZjdiYjQ4MWNkIiwidCI6IjEyNGU2OWRiLWVmNjUtNDk2Yi05NmE5LTVkNTZi

ZWMxZDI5MSIsImMiOjl9

 

 

Chứng Nhận FSC của Mộc Phát

Nhấn vào ảnh để truy cập link check mã FSC

 

message message