Tuyển dụng


NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Số lượng: 02 vị trí; Thu nhập: theo thỏa thuận A.Mô tả công việc: Tổng hợp thông tin đơn hàng từ bộ phận Kinh Doanh Xây dựng Kế hoạch Sản xuất cho nhà máy dựa trên đơn hàng / Dự báo. Theo dõi, kiểm soát tiến độ Sản xuất, […]

Contact Me on Zalo
19007029