Tuyển dụng


Chuyên viên C&B Số lượng: 1 Trình độ: Cao đẳng trở lên Mô tả công việc Quản lý Chấm công, Tính lương (lương sản lượng, lương khoán, lương doanh số) Quản lý hệ thống đánh giá (Hiệu quả công việc) KPIs của toàn Công ty. Quản lý và thực hiện các nghiệp vụ BHXH Quản […]

NHÂN VIÊN KINH DOANH Số lượng: 04 vị trí; Thu nhập: theo thỏa thuận A.Mô tả công việc: Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có. Mở rộng thị trường, phát triển nguồn khách hàng mới. Tìm hiểu về nhu cầu khách hàng, thậm chí tạo ra nhu cầu cho khách hàng. Chủ […]

Mô tả công việc Lập chứng từ xuất nhập hàng ngày; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các chứng từ xuất nhập kho. Lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan. Định kỳ đối chiếu lại số liệu xuất nhập tồn với số liệu bán hàng. Yêu cầu công việc Cẩn […]