Tuyển dụng


KẾ TOÁN THANH TOÁN  Số lượng: 01 vị trí; Thu nhập: theo thỏa thuận A.Mô tả công việc: Lập chứng từ thu- chi cho các khoản thanh toán của công ty đối với khách hàng và các khoản thanh toán nội bộ. Kiểm tra tiền gửi ngân hàng của công ty hàng ngày và cuối tháng. […]

GRAPHIC DESIGNER  Số lượng: 01 vị trí; Thu nhập: theo thỏa thuận A.Mô tả công việc: Lên ý tưởng thiết kế catalouge, bộ mẫu của công ty. Thiết kế hình ảnh, banner tĩnh, động, giao diện website. Hỗ trợ xây dựng video mẫu, video quảng bá công ty theo chiến dịch. Thiết kế các ấn […]

TRADE MARKETING Số lượng: 01 vị trí; Thu nhập: theo thỏa thuận A.Mô tả công việc: Xây dựng kế hoạch Trade Marketing theo định hướng chiến lược và mục tiêu công ty. Khảo sát và thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh. Nghiên cứu hành vi khách hàng và các địa […]

NHÂN VIÊN KINH DOANH Số lượng: 04 vị trí; Thu nhập: theo thỏa thuận A.Mô tả công việc: Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có. Mở rộng thị trường, phát triển nguồn khách hàng mới. Tìm hiểu về nhu cầu khách hàng, thậm chí tạo ra nhu cầu cho khách hàng. Chủ […]