TRIỂN KHAI ERP TẠI MỘC PHÁT

20-11-2018

Để chuẩn bị cho chiến lược phát triển 10 năm của doanh nghiệp. Công ty Mộc Phát đã chính thức triển khai áp dụng ERP trong hoạt động quản trị và vận hành doanh nghiệp

TRIỂN KHAI ERP TẠI MỘC PHÁT 1

TRIỂN KHAI ERP TẠI MỘC PHÁT 2

TRIỂN KHAI ERP TẠI MỘC PHÁT 3

message message